อสังหาฯเปิดแนวรุก‘เมืองผู้สูงวัย’

สังคมผู้สูงอายุ หรือ Ageing Society เป็น 1 ใน 4 ของเมกะเทรนด์โลก ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนประเทศในหลายด้าน ซึ่งตามคำนิยามของสหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป เกิน 10%ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุ และเมื่อมีประชากรผู้สูงอายุ 20%ของประชากรทั้งประเทศ จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.พบว่า ปี 2560 ประเทศไทยมีประชาชนซื้อขาย บ้าน ที่ดิน และคอนโด
ผู้สูงวัยราว 11.23ล้านคน หรือ 17.1%ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเป็น 13.6 ล้านคน หรือ 20.6% ของประชากรทั้งหมดในปี 2565

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ประชาชนที่เกิดขึ้น ถือเป็นตัวผลักดันให้กลุ่มคนสูงอายุเป็นตลาดที่มีศักยภาพทางธุรกิจ เพราะนอกจากจำนวนที่เพิ่มขึ้นแล้ว กลุ่มดังกล่าวยังมีกำลังซื้อสูง จนหลายธุรกิจมองเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องการเข้าไปจับ รวมไปถึงธุรกิจอสังหาฯ ที่ก่อนหน้าการตอบสนองลูกค้ากลุ่มนี้ เพียงการออกแบบที่อาศัยให้เอื้อกับการใช้ชีวิต

ซึ่งปัจจุบันเข้มข้นไปอีกขั้น ด้วยการพัฒนาโครงการในรูปแบบ‘เมืองสำหรับผู้สูงอายุ’ ภายใต้จุดขายมีบริการครบวงจรและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายดัง กล่าว โดยโครงการแรก ๆ ที่เข้าไปบุกเบิก ได้แก่ ‘เวลเนส ซิตี้’ ในเครือเวลเนส ซิตี้ กรุ๊ป บนเนื้อที่ 1,200 ไร่ ประกอบด้วยโรงแรม, โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัย 2,000 ยูนิต มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/759401

Please visit อสังหาฯเปิดแนวรุก‘เมืองผู้สูงวัย’ for related content.